Dálkoměry

Dálkoměr

je zařízení na měření vzálenosti mezi objektem a pozorovatelem. Dálkoměr se používá v geodézii, pro zaostřování při fotografování, nebo přesné zamíření zbraní. Podle způsobu určení vzálenosti lze dálkoměry rozdělit na:

  • Aktivní dálkoměr
  • Pasivní dálkoměr

Aktivní dálkoměr

měří vzdálenost prostřednictvím vyslané energie. Příkladem jsou dálkoměry laserové. Vzdálenost lze rovněž aktvině zjistit prostřednictvím radaru nebo sonaru.

Pasivní dálkoměr

jsou starší a pracují na výpočtu vzdálenosti pomocí trigonometrie. Vzdálenost může být vypočtena na základě známých rozměrech. Na přesnosti odhadu rozměrů pak závisí přesnost výpočtu vzdálenosti. Tyto dálkoměry se pouřívaly např. za druhé světové války pro zaměřování protitankových zbraní. Nebo na základě paralaxy. Dálkoměr je tvořen trubkou, na jejímž konci se nachází pohyblivá zrcadla. Uprostřed dálkoměru je okulár, do které se promítají obrazy z obou krajních zrcadel. Provozovatel dálkoměru musí nastavit zrcadla tak, aby jejich odrazy v okuláru splynuly v jeden ostrý obraz.