Zbrojní průkaz v Jihomoravském kraji

Důkladně čtěte! Změna vykonávání zkoušek o zbrojní průkaz - http://www.policie.cz/clanek/zadatele-o-zbrojni-prukaz-pozor.aspx